کارگاه بازرسی جوش

شروع رویداد
جمعه ۹ مهر ۹۵ ۱۳:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۴ مهر ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویداداصفهان
اضافه به تقویم
کارگاه  بازرسی جوش
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان خیابان پروین نبش عسکریه اول روبرو بانک سپه