موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

آدرس

ساری میدان امام خمینی- اداره کل ارشاد استان مازندران- سالن همایش سلمان هراتی

موقعیت جغرافیایی رویداد