رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه تخصصی ثبت اختراع در تاریخچهارشنبه ۲۲ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه تخصصی ثبت اختراع

شروع:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
موضوع:پزشکی / غیره
کارگاه تخصصی ثبت اختراع
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تقاطع خیابان وصال و ایتالیا مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران(ساختمان مراد)