کارگاه تربیت مربی مدیریت بحران های طبیعی

شروع رویداد
سه‌شنبه ۶ مهر ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۶ مهر ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادعلوم انسانی / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه تربیت مربی مدیریت بحران های طبیعی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۳۱-۳۶۷۰۱۰۳۱-۳۷۹۳۲۶۱۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان دانشگاه اصفهان،پژوهشگاه شاخص پژوه

موقعیت جغرافیایی رویداد