کارگاه تیم سازی بر اساس تیپ شناسی شخصیتی

شروع:
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
کارگاه تیم سازی بر اساس تیپ شناسی شخصیتی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه امیرکبیر