رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه تیم سازی بر اساس تیپ شناسی شخصیتی در تاریخچهارشنبه ۲۴ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه تیم سازی بر اساس تیپ شناسی شخصیتی

شروع:
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
کارگاه تیم سازی بر اساس تیپ شناسی شخصیتی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه امیرکبیر