کارگاه تیم سازی بر اساس تیپ شناسی شخصیتی

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
کارگاه تیم سازی بر اساس تیپ شناسی شخصیتی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه امیرکبیر