رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه تیم سازی در تاریخپنج‌شنبه ۲۶ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه تیم سازی

شروع:
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ۹۶ ۱۰:۳۰
مکان: مشهد
کارگاه تیم سازی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

درعصرحاضرگریزی از توان افزایی نیست.
درتوان افزایی گریزی ازکار تیمی نیست.
درکارتیمی گریزی ازیادگیری تیمی نیست.
مابایدیادبگیریم چگونه باهم ودرکنارهم کارکنیم،تا به نتیجه دلخواهمان برسیم .
کسانی که فکرمی کنند قادرنیستند همراه
تیم عمل کنند،بهتراست"آموزش کارتیمی"را زودتربگذرانند،چون تیم شان به ایده های خوب آنان نیاز دارد.
درآموزش کارتیمی یاد می گیریم بهتربرنامه ریزی کنیم،بهتریارگیری کنیم،
وبهتر به اهداف مان برسیم.
ما درجهانی زیست می کنیم که زمانی پاداش به ما می دهند تا به دیگران پاسخ های صحیح را بموقع ارائه دهیم.
در دوره "آموزش کارتیمی" به شما پاسخهای صحیح نمی دهیم بلکه یادمی دهیم چگونه باهم به پاسخ های صحیح برسیم.


مهندس مهدی تیزابی
کارشناس ارشدکار آفرینی
کسب وکارهای جدید


ساعات برگزاری کلاس:


چهارشنبه 16 الی 18

پنجشنبه 8:30 الی 10:30

توضیحات تکمیلی

آدرس:مشهد بین سید رضی 7 و 9 پلاک 35 طبقه اول