کارگاه جنبی کنگره: مرورنظام مند و متاآنالیز با تدریس دکتر دهقانی و دکتر صادقی

شروع رویداد
دوشنبه ۸ بهمن ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۱۲ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادفسا
موضوع رویدادتحصیلی / مقاله نویسی
اضافه به تقویم
کارگاه جنبی کنگره: مرورنظام مند و متاآنالیز با تدریس دکتر دهقانی و دکتر صادقی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا - ساختمان الحاقی