رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه جنبی کنگره: مرورنظام مند و متاآنالیز با تدریس دکتر دهقانی و دکتر صادقی در تاریخجمعه ۱۲ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه جنبی کنگره: مرورنظام مند و متاآنالیز با تدریس دکتر دهقانی و دکتر صادقی

شروع:
دوشنبه ۸ بهمن ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۱۲ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
کارگاه جنبی کنگره: مرورنظام مند و متاآنالیز با تدریس دکتر دهقانی و دکتر صادقی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا - ساختمان الحاقی