کاور
"کارگاه راه اندازی کسب وکارهای استارت آپی (محل برگزاری اصفهان )" در تاریخ شنبه ۳۰ فروردین ساعت ۲۰:۰۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آشنایی با این کارگاه ونحوه ی برگزاری آن

یادآوری مهم : این کارگاه با هدف توانمندسازی شما برای شناسایی یک فرصت کارآفرینانه وایجاد یک کسب وکار برای شما ، ظرف دو روز وبا کوچینگ ، هدایت وحضور مستقیم آقای دکتر حیدرامیران برگزار می گردد . - این کارگاه درسه مرحله اجراء می شود : مرحله ی اول- حضور شما در یک وبینار آموزشی وتوجیهی مرحله ی دوم- حضور در کارگاه دو روزه مرحله ی سوم- دریافت خدمات بیزینس کوچینگ حضوری ومجازی پس از برگزاری کارگاه دو روزه طی شش ماه (انحصارا برای بلیت های نقره ای وطلایی ) وهمینوطر دریافت خدمات تکمیلی برای رشد وتسعه کسب وکارها

هاب کارآفرینی ایران

تقدیم می کند:

کارگاه  راه اندازی کسب وکاردر 7 خوان

برنامه یی کاملا کاربردی که تا به حال تجربه نکرده ونمونه ی آنرا ندیده اید 

1-    هدف این کارگاه

این کارگاه با روشی بدیع ونوین در پی آن است تا شرکت کنندگان را از نظر روحی ومهارتی درحدی توانمند نماید که بتوانند در پایان روز دوم ، کسب وکارخود را راه اندازی نموده ودر کمترین زمان ممکن آنرا به حد بلوغ برسانند .

 

2-   منظور از 7 خوان کارآفرینی

منظور از 7 خوان کارآفرینی ، یک مدل بومی ایرانی در زمینه بیزینس کوچینگ وشامل  7 مرحله است که توسط آقای دکتر حیدرامیران رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران طراحی شده و طی آن کوچ های ارشد هاب کارآفرینی ایران ، خدمات بیزینس کوچینگ خود را به مخاطبین ارایه می کنند.

 

3-  مخاطبین برنامه کوچینگ کارآفرینی وکسب وکار  چه کسانی هستند؟

مخاطبین این برنامه به چهار گروه تقسیم می شوند :

-         گروه اول : افراد مشتاق راه اندازی کسب وکار

-         گروه دوم : کارآفرینانی که درپی توسعه کسب وکار خود هستند

-         گروه سوم : افراد مشتاق فعالیت به عنوان بیزینس کوچ

-         گروه چهارم : افراد مشتاق ارایه انواع خدمات به کسب وکارها

 

4-   معرفی مراحل راه اندازی کسب وکار در7 خوان

مراحل راه اندازی کسب وکار از طریق 7 خوان کارآفرینی عبارتست از :

خوان اول- مسئله یابی : شناسایی توانمندی ها واستعدادهای کوچی (همکاری کوچ وکوچی)

خوان دوم – هدفگذاری : تشخیص فرصت وتعیین وضعیت مطلوب (همکاری کوچ وکوچی)

خوان سوم – تهیه برنامه ی عملیاتی : شناسایی وتعیین بهترین راهکارها وتعیین مسئولیت ها ووظایف(همکاری کوچ وکوچی)

خوان چهارم – اجرای برنامه عملیاتی : (نظارت کوچ واجرای کوچی)

خوان پنجم- ارزیابی عملکرد واندازه گیری نتایج برنامه عملیاتی : (همکاری کوچ وکوچی)

خوان ششم – بازنگری و تصحیح مراحل قبلی: (همکاری کوچ وکوچی)

خوان هفتم – اجرای مجدد برنامه عملیاتی: (نظارت کوچ واجرای کوچی)

یادآوری :

-         کوچ : راهنما ، هدایتگر ومربی

-         کوچی : راهنمایی شونده ودانش پذیر

 

5-   وظایف ومسئولیت های کوچ در مقابل کوچی

از دیدگاه هاب کارآفرینی ایران ، وظایف ومسئولیت های کوچ و در مقابل کوچی را می توان به شرح زیر معرفی نمود :

·        تهیه نقشه راه برای کوچی

·        تشریح مراحل وچگونگی راه اندازی کسب وکار

·        ارزیابی توانمندی های کوچی

·        مشخص کردن توانمندی های(استعدادها – روابط- توانمندی ها- منابع و....) کوچی وتطبیق آنها با چشم انداز وی

·        کمک به کوچی برای درک مسئله ی کوچی ومشخص کردن آن وتبیین دقیق آن برای طرفین

·        کنترل روش ها واستراتژی های کاری کوچی

·        مانیتور وهدایت بازه های روحی کوچی در مسیر تعیین شده

·        مهارت آموزی به کوچی

·        هدایت رفتاری ، روحی ومذاکره ای کوچی

·        راهنمایی کوچی براساس نمونه ها وقضایای واقعی

·        پشتیبانی علمی وفنی از کوچی

·        هدایت کوچی به بهره گیری از امکانات فضای مجازی

·        معرفی نمونه های موفق کارآفرینی به کوچی ها

·        ارایه برخی از مستندات ومدارک علمی وتحلیلی به کوچی

·        یاددادن برخی از مهارت های کارآفرینی به کوچی

 

6-   سرفصل مطالب آموزشی این کارگاه

مهم ترین موضوعاتی که دراین کارگاه 2 روزه آموزش داده می شود عبارتست از :

-        مدیریت برخود (مهارت برنامه ریزی- مواجهه با شکست وپیروزی وآگاهی به مبانی کارآفرینی )

-        مهارت تحلیل وارزیابی وشناخت فرصت

-        برنامه ریزی استراتژیک وتشخیص فرصت

-        توانایی شبکه سازی

-        مدیریت منابع انسانی

-        مهارت تامین مالی

-        مهارت مدیریت تامین کنندگان

-        مهارت فرآیندهای کسب وکار

-        مهارت نوآوری وخلاقیت

-        مهارت آینده شناسی

-        مهارت به کارگیری مدل های کارآفرینی وکسب وکار

-        مهارت سازمان دهی مناسب

-        مهارت کسب نتیجه از کسب وکار وکارآفرینی

 

7- برخی خدمات جنبی هاب کارآفرینی دراین کارگاه  :

ü    معرفی انواع فرصت های کارآفرینی وکسب وکار

ü    هدایت شغلی وراهبری افراد مشتاق تاسیس کسب وکار وکارآفرینی

ü    مهارت آموزی وآموزش افراد مشتاق کارآفرینی

ü    ارایه انواع خدمات مالی ، تامین مالی وحسابداری

ü    شبکه سازی و معرفی وآشناسازی افراد مشتاق کسب وکار وکارآفرینی به هم

ü  تسهیل گری وتامین نیازهای مالی ، انسانی ، تخصصی ، بازرگانی وفروش به افراد مشتاق راه اندازی وتوسعه ی کسب وکارها

ü    برگزاری انواع برنامه ها ودوره های آموزشی حضوری وغیر حضوری

ü    معرفی کوچ برای هدایت ومربیگری افراد شرکت کننده در دوره پس از اجرای آن

 

8- آشنایی با مراحل راه اندازی کسب وکار در قالب مدل 7 خوان کارآفرینی

  مهم ترین موضوعات مورد بحث دراین کارگاه براساس مدل 7 خوان کارآفرینی،که با هدف توانمندسازی شرکت کنندگان جهت راه اندازی کسب وکار برگزار خواهدشد ، عبارتست از :

·       شناخت خود ودرک تمایلات ، انتظارات واهداف

·       شناخت انتظارات ، نیازهاوتوانمندی های مشتری

·       آشنایی با دنیای کارآفرینی

·       انتخاب موضوع وحوزه ی کسب وکار

·       تهیه مقدمات وفراهم آوردن الزامات راه اندازی کسب وکار

·       تاسیس وراه اندازی کسب وکار

·       حمایت از رشد کسب وکار

·       معرفی وبازاریابی کسب وکار

 

9-  نحوه آماده سازی داوطلبین برای ورود به کارگاه

برای آشنایی با توانمندی هاوتمایلات افراد شرکت کننده ، قبل از برگزاری کارگاه ، یک آزمون ورودی از طریق گوگل فرم از ایشان گرفته می شود ، تا از این طریق سطح اطلاعات وتوانمندی های آنها تعیین واطلاعات مربوطه دراین زمینه در اختیار کوچ های  برنامه قرار داده شود .پس از این آزمون ، از شرکت کنندگان درخواست می شود قبل از برگزاری کارگاه دوروزه ، در یک وبینار(کلاس آموزش مجازی با امکان حضور از سراسر نقاط کره زمین ) شرکت نمایند تا با چگونگی اجرای کارگاه دو روزه  آشنا شوند .

به علاوه ، قبل از برگزاری برنامه ، شرکت کنندگان  می توانند از طریق فیلم های آموزشی که دراین صفحه دراختیارقرارداده شده ، با مدل 7 خوان کارآفرینی وکاربرد آن برای راه اندازی کسب وکار آشنا شوند .

10-                        مطالب آموزشی  مورد استفاده دراین کارگاه آموزشی

مطالب آموزشی این برنامه  به صورت الکترونیکی وقبل از برگزاری برنامه کوچینگ واز طریق کانال های ارتباطی برنامه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

به این ترتیب ، در این کارگاه

مطالب آموزشی مربوطه براساس هریک از خوان های تعریف شده زیر دراختیار شرکت کنندگان  قرار خواهد گرفت:

خوان اول : نگاهی به اصول ومبانی کارآفرینی  و مراحل راه اندازی امپراتوری کارآفرینی

خوان دوم : تشخیص فرصت های کارآفرینی وراه های پیداکردن یک موضوع برای راه اندازی کسب وکار کوچک

خوان سوم : مدیریت راه اندازی و روش های تامین مالی  وسرمایه گذاری برای کسب وکار های کوچک

خوان چهارم : آشنایی با روش های تامین منابع غیر مالی (از جمله نیروی انسانی )برای راه اندازی کسب وکار

خوان پنجم : آشنایی با مهارتهای راه اندازی ومدیریت کسب وکارهای کوچک

خوان ششم : آشنایی با مهارت های فروش وبازاریابی  وتبلیغات درفضای واقعی ومجازی وراه های جذب وحفظ مشتری

خوان هفتم : فضای مجازی آوردگاه جدید امپراتوران کارآفرینی - آشنایی با تجارت الکترونیک و پول مجازی  وفرصت های موجود درآن برای کسب وکارهای کوچک

 

11-برخی از خدمات درنظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در این کارگاه 2 روزه

·       امکان برخورداری از خدمات پشتیبانی ومشاوره ای کوچ های برنامه به مدت یک ماه پس از اتمام برنامه

·       دسترسی به مجموعه نوارهای صوتی وفیلم های آموزشی در زمینه کارآفرینی وکسب وکار

·       آشنایی با توانمندی ها وامکانات هاب کارآفرینی ایران در زمینه های مختلف کارآفرینی وکسب وکار

·       صدور گواهینامه شرکت دربرنامه برای شرکت کنندگان  

·       معرفی سرمایه گذاران به افراد دارای ایده های راه اندازی کسب وکاروکارآفرینی

·       ارایه خدمات برای بازاریابی وفروش محصولات کارآفرینان

·       ارایه انواع خدمات مالی ، وارداتی ، صادراتی ومنابع انسانی

·       شبکه سازی بین افراد شرکت کننده در کارگاه وهدایت وراهبری آنها درمسیرساخت وتوسعه کسب وکارها

12-                        خدمات بعدازفروش کارگاه

 هاب کارآفرینی ایران ، بعداز اجرای این کارگاه آمادگی داردتا انواع خدمات زیر را به شرکت کنندگان وکارآفرینان در سطوح سازمان های کوچک ومتوسط ارایه می نماید :

ü     خدمات راهبری کسب وکار

ü     خدمات معرفی فرصت های سرمایه گذاری

ü     خدمات معرفی فرصت های صادرات

ü     خدمات ثبت وراه اندازی و ایجاد کسب وکار 

ü     خدمات مالی واداری

ü     خدمات فروش وبازاریابی

ü     خدمات تامین مالی

ü     خدمات برون سپاری

ü     خدمات برندینگ

ü     خدمات دیجیتال مارکتینگ

ü     خدمات شناسایی وتامین منابع انسانی

ü     خدمات راه اندازی استارت اپ درایران ، اروپا وکانادا

ü     خدمات ارزشگذاری وقیمتگذاری استارت آپ ها

ü     خدمات شناسایی ومعرفی نیروی انسانی

 

13-                       بخش های مختلف این کارگاه

مدت بخش های این کارگاه به شرح زیر می باشد :

مدت زمان پیش بینی شده برای استفاده از خدمات کوچینگ هاب کارآفرینی ایران

وبینار پیش از اجرای کارگاه

·        2 ساعت وبا هدف آشنایی شرکت کنندگان با برنامه

کارگاه حضوری دو روزه

·        12 ساعت حضور در کارگاه 2 روزه 

وبیناراختصاصی بعداز اجرای کارگاه

·        2 ساعت وبا هدف پاسخ  دهی به سئوالات شرکت کنندگان در اجرای کسب وکارخود

 

14-                      امتیازات کارگاه راه اندازی کسب وکار در 7 خوان  

امتیازات این کارگاه دو روزه وبرنامه های مجازی آنرا می توان به شرح زیر بر شمرد :

-        12ساعت کوچینگ حضوری

-        جلسات طوفان ذهنی

-        مشاوره مستقیم با کوچ های هاب کارآفرینی ایران

-        دریافت  کتاب مرجع کاملا تجربی برای کارآفرینی (غول ها هم شکست می خورند)[1]

-        دریافت خدمات متنوع از کوچ های ارشد هاب کارآفرینی ایران

-        خدمات بعد از فروش وپشتیبانی کامل بعدازپایان دوره

-        دریافت گواهینامه معتبر پایان دوره ازهاب کارآفرینی ایران

-        عضویت در اکوسیستم مجازی کوچینگ کارآفرینی وکسب وکار

-        دریافت 2 ساعت خدمات مجازی از آقای دکتر امیران طی یک وبینار پس از اجرای کارگاه

-        دریافت مطالب آموزشی دوره به صورت الکترونیکی

-        دریافت خدمات فروش وبازاریابی برای محصولات وخدمات

-        دریافت خدمات پشتیبانی وشبکه سازی

 

باتشکراز شما، لطفا در صورت  لزوم سئوالات ونظرات خودرا از طریق کانال های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید

تلفن های :

02122059814

02122041812

02122016141

آیدی تلگرامی :

@kscgroup

کانال تلگرامی :

@bizzcoaching

کانال تلگرامی :

@DRAMIRAN

 به امید روزی که جمله ی  MADE IN IRAN  خود گویایکیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد .

 

[1] - چاپ انتشارات امیران

 

 

کارگاه راه اندازی کسب وکاردر 7 خوان


1-    هدف

هدف این رخداد را می توان توانمندسازی وآماده نمودن شرکت کنندگان برای راه اندازی یک کسب وکار ظرف 48 ساعت دانست .دراین رخداد ، ما با این پیش فرض که افرادشرکت کننده به اندازه کافی دارای انگیزه وروحیه لازم برای کارآفرینی وکسب درآمد هستند ، مستقیما وبدون پرداختن به مقدمات ومبانی کارآفرینی آنها را در فرآیندتوانمندسازی وهم افزایی برای به دست آوردن قدرت ومهارت در راه راه اندازی  یک کسب وکار شخصی ظرف حداکثر 48 ساعت آماده وپس از آن نیز ، خدمات بعدازفروش برنامه را ارایه می کنیم .

2-   مخاطبین برنامه

مخاطبین این برنامه به صورت ویژه شامل افرادی می شود که به هردلیل در دوگروه زیر قرار می گیرند:

-         گروه اول : افراد مشتاق راه اندازی کسب وکار

-         گروه دوم : افراد مشتاق به توسعه ی کسب وکارخود

افرادهر دو گروه می توانند در هریک از گروه های زیر تقسیم شده باشند :

-         دانشجویان

-         فارغ التحصیلان دانشگاهی

-         کارمندان وکارکنان

-         بازنشستگان

-         بانوان خانه دار وبیکاران

-         وافراد مشتاق راه اندازی کسب وکار وکارآفرینی

-         دانش آموزان دبیرستانی

-         افراد مشتاق داشتن شغل دوم

3-  نحوه ی حضور افراد دراین برنامه

دراین برنامه افراد در قالب سه مرحله ی زیر در فرآیند توانمندسازی ومهارت آموزی برای راه اندازی یک کسب وکار وارد می شوند :

فازاول- حضور افراد در یک وبینار آموزشی توجیهی

فازدوم – حضورافراد در کارگاه اصلی وحضوری

فازسوم- ارایه خدمات بیزینس کوچینگ بعدازبرگزاری کارگاه حضوری در قالب سه وبینارماهیانه اختصاصی وعمومی ، بیزینس کوچینگ اختصاصی از طریق واتس آپ و جلسات حضوری ماهیانه با کوچ های هاب کارآفرینی ایران

 

 

 

 

 

سخنران

آقای دکتر حیدرامیران
آقای دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

1- رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

2- رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان

3- موسس انتشارات امیران

4- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

5- دبیراجرایی جایزه استارت آپ های ایران

6- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی

7- سرمایه گذار در حوزه ی استارت آپی

8- مولف بیش از 300 کتاب در حوزه های کارآفرینی وکسب وکار

برگزارکنندگان

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
قرآن وسرود۱۵۱۵:۱۰
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۵:۱۰۱۵:۲۰
بیان اهداف برگزاری این برنامه - توسط سخنرانان ۱۵:۲۰۱۶
ایده یابی برای راه اندازی کسب وکار ۱۶۱۷
استراحت وپذیرایی ۱۷۱۷:۳۰
ایجاد ساختار راه اندازی کسب وکار براساس ایده های انتخاب شده ۱۷:۳۰۱۸:۳۰
بیان نکات تجربی برای ایجادو راهبری کسب وکار ۱۸:۳۰۱۹:۳۰
معرفی خدمات هاب کارآفرینی ایران در زمینه بیزینس کوچینگ ۱۹:۳۰۲۰

حامیان

گالری تصاویر

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

یک توصیه مهم به مشتاقان دریافت خدمات رایگان مشاوره وکوچینگ راه اندازی کسب وکار

قبل از هر نوع اقدامی در حوزه ی ورود به کسب وکار وکارآفرینی ، توصیه می کنیم کتاب زیر را خوانید : 


تلفن تماس برای خرید کتاب : 

00982122059814

توضیح مهم

این برنامه به صورت وبیناری برگزار خواهد شد .

برگزار‌کننده

آواتار

هاب کارآفرینی ایران

  معرفی مختصر (اهداف) هاب کارآفرینی ایران هاب کارآفرینی ایران که درسال 1395 و با مدیریت آقای دکتر حیدرامیران تشکیل گردیده است ، تسهیل گر وراهنمای کسب وکارهای ایرانی در مسیر موفقیت است. هاب کارآفرینی ایران به عنوان یک سازمان خصوصی ، در پی تسهیل وساده

رویداد های برگزارشده۱۴۴
رویداد های فعال۸
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر

آدرس

اصفهان اصفهان

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

شنبه ۳ مهر

سیسکو مایکروسافت لینوکس امنیت شبکه آموزش کاربردی CCNA CCNP MCSA MCSE CEH ITIL LPIC CCIE Network Security Cisco Microsoft Linux

 • آنلاین
 • از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • سمینار لایو نیما یگانه دوره تخصصی توسعه کسب کار تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ وبینار آموزش رایگان Nima Yeganeh
پنج‌شنبه ۳ تیر

معرفی مدرسه تابستانی «بازگشت به آینده

 • آنلاین
 • رایگان
 • کریدور خدمات فناوری (اپوایزر)
یک‌شنبه ۳۰ خرداد

کارگاه پیش بینی مالی استارتاپ ها

 • آنلاین
 • ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا
چهارشنبه ۲ تیر

کارگاه سه روزه چگونه کسب‌وکاری نوآورانه طراحی کنیم

 • آنلاین
 • ۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • پلتفرم ابزارهای کارآفرینی و نوآوری اینوتولز