کارگاه رایگان آرامش خلاق

شروع:
جمعه ۳ آبان ۹۸ ۱۱:۰۰
پایان:
جمعه ۳ آبان ۹۸ ۱۳:۰۰
کارگاه رایگان آرامش خلاق
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی سازمان آب،جنب بیمه تامین اجتماعی