کارگاه روابط عمومی استارتاپ ها به همراه انتقال تجربیات مفید

شروع رویداد
شنبه ۲۴ آذر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲۴ آذر ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / آموزش
اضافه به تقویم
کارگاه روابط عمومی استارتاپ ها به همراه انتقال تجربیات مفید
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۵۲۹۰۷۰۷۷
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان ازادی دانشگاه صنعتی شریف