رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه روابط عمومی استارتاپ ها به همراه انتقال تجربیات مفید در تاریخشنبه ۲۴ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه روابط عمومی استارتاپ ها به همراه انتقال تجربیات مفید

شروع:
شنبه ۲۴ آذر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۲۴ آذر ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان: تهران
کارگاه روابط عمومی استارتاپ ها به همراه انتقال تجربیات مفید
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان ازادی دانشگاه صنعتی شریف