کارگاه روانشناسی و مدیریتِ راهبردیِ بهره وریِ منابع انسانی در سازمان های فروش

شروع رویداد
یک‌شنبه ۲۶ دی ۹۵ ۰۸:۱۵
پایان رویداد
یک‌شنبه ۲۶ دی ۹۵ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه روانشناسی و مدیریتِ راهبردیِ بهره وریِ منابع انسانی در سازمان های فروش
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۷۸۰۶۸۱ - ۲۲۷۹۱۴۵۴-
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

محتوا :

کارگاه آموزشی روانشناسی و مدیریتِ راهبردیِ بهره وریِ منابع انسانی در سازمان های فروش      

(آسیب شناسی  و مدیریتِ  راهبردیِ عوامل و موانعِ انسانیِ  بهره وریِ شغلی کارکنان در سازمان های فروش)  


 • هدفِ کارگاه آموزشی: يكي از دلايل مهم  ناکامی مدیران و کارشناسان فروش در دستیابی به هدف های از قبل تعیین شدۀ سازمان محل کارشان، ناآشنايي آنان با مفاهیم علمی بهره وري سازمانی و موانع انساني مؤثر برآن است. هدف اصلی برگزار کنندۀ کارگاه آموزشی آن است که شرکت کنندگان را با عوامل و موانع انسانی بهره وريِ شغلي کارکنان و روش ها و راهبرد ها ی عملی برای بهینه سازی بهره وری سازمانی آشنا سازددر اين کارگاه، به ترتیب سعي مي شود شركت كنندگان  با مطالب و موضوعات زیر، آشنا شوند؛
 • تاریخچۀ پیدایشِ مُدل وارۀ معروف به "مُناباماس "نظریۀچند عاملیِ بهره وری"، و "روانشناسیِ بهره وریِ راهبردی"،
 • "عوامل درون سازمانیِ اصلی" و مؤثر بر كاهش يا افزايش بهره وری شغلی کارکنان در سازمان های فروش،
 • " عوامل درون سازمانیِ مُکمل" و مؤثر بر افزايش یا کاهش بهره وری شغلی کارکنان در سازمان های فروش ،
 • "عوامل برون سازماني"، "برون مرزی" و "جهانیِ" مؤثر بر افزايش یا کاهش بهره وری شغلی کارکنان در سازمان های فروش ،
 • راه حل ها، راهبرد ها و شيوه هاي نظام مند، هدف مند و بومي جهت افزایش  سطح بهره وری شغلی کارکنان  در سازمان های فروش،
 • عوامل "بازدارنده" و "پیش برنده " در بكارگيري راه حل ها و راهبرد های مُرتبط با نظريه و مُدل وارۀ پیشنهادی و ....

    کارگاه آموزشیِ "روانشناسی و مدیریتِ راهبردیِ بهره وریِ منابع انسانی در سازمان های فروش"  براي آن دسته از  مدیران و کارشناسان سازمان ها مفيد می باشد كه ؛

 • با اهميتِ نقش خود در سازمان واقفند و می دانند که بخش مهمی ازمسئولیت موفقیت و شکست افرادِ تحت نظارتشان، بر عهدۀ آنان است.
 • نسبت به سازمان محل کار خود احساس تعهد می کنند و براین اساس، خواهان رشد و بالندگيِ کارکنا نِ واحدِ تحتِ نظارتشان مي باشند.
 • مي دانند برای دستیابی به هدف های سازمان محل کارشان و فراهم آوردن بَستر مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید بهره وري شغلي خود

 و افراد  تحت نظارتشان را به حد بهينه برسانند و...

 

 • نکته: یکی از الزامات شرکت در این کارگاه آموزشی آن است که به هر یک از شرکت کنندگان حاضر در کارگاه، یک نسخه از کتاب زیر، داده شود:
 • ساعتچي، محمود (1393)، روانشناسيِ بهره وريِ راهبردی: آسیب شناسی و مدیریتِ راهبردیِ عوامل و موانع انسانی بهره وری شغلی و سازمانی، مؤسسة  نشر ويرايش، چاپ    هشتم (بهار). 

 

 

مجری کارگاه

پروفسوردکترمحمود ساعتچي

پروفسوردکترمحمود ساعتچي

استاد بازنشستۀ دانشگاه علامۀ طباطبایی و رئیس شورای آموزشِ مُجتمعِ آموزشیِ بُن ژیوار

پوستر

آدرس:تهران تهران، چهارراه پاسداران، ابتدای خیابان دولت، پلاک 12، مجتمع آموزشی بن ژیوار، طبقه دوم