رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه رژیم مالی زوجین در حقوق انگلستان در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه رژیم مالی زوجین در حقوق انگلستان

شروع:
چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰
کارگاه رژیم مالی زوجین در حقوق انگلستان
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

در این کارگاه در خصوص مدل خانواده و و قوانین ناظر بر هر مدل از این خانواده ها در حقوق انگلستان  توضیح داده می شود .

برای علاقه مندان گواهی حضور صادر خواهد شد.

آدرس:تهران خیابان مفتح جنوبی، پایین تر از خیابان سمیه، دانشگاه خوارزمی، سالن دانشکده علوم زمین