کارگاه سازوکار تامین مالی و ورود به فرابورس و بازار سرمایه

شروع رویداد
سه‌شنبه ۴ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۴ دی ۹۷ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه سازوکار تامین مالی و ورود به فرابورس و بازار سرمایه
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ الی۳ داخلی ۱۷۹
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی سالن 5 غرفه پارک علم و نفاوری دانشگاه تهران