کارگاه سازوکار تامین مالی و ورود به فرابورس و بازار سرمایه

شروع رویداد
سه‌شنبه ۴ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۴ دی ۹۷ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه سازوکار تامین مالی و ورود به فرابورس و بازار سرمایه
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ - ۸۸۲۲۰۷۰۱ - ۸۸۲۲۰۷۰۲- داخلی ۱۷۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی سالن 5 غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران