کارگاه شرکت های دانش بنیان، الزامات و مزایا

شروع رویداد
چهارشنبه ۵ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۵ دی ۹۷ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه شرکت های دانش بنیان، الزامات و مزایا
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ الی۳ داخلی ۱۷۹
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

سرفصل ها:

• محصولات دانش بنیان، الزامات و شرایط شرکتهای
دانش بنیان
• فرآیند ارزیابی دانش بنیان و مزایا و حمایتهای انجام شده از
شرکت دانش بنیان

مکان:

نمایشگاه بین المللی سالن 5 غرفه پارک علم وفناوری دانشگاه تهران

زمان:

چهار شنبه 5 دی ماه 97 ساعت 13 - 10

جهت اطلاعات بیشتر:

88220700

داخلی 145 خانم نظری
داخلی 175 آقای طارمی
)ساعات پاسخگویی: 15 - 9

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی سالن 5 غرفه پارک علم و نفاوری دانشگاه تهران