کارگاه ششم: موفقیت و شکست کسب و کارهای نوپا
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
شرکت کنندگان آزاد
-
۸۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
اعضای هیئت علمی
-
۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
دانشجویان
-
۳۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
۳۵۷
دنبال کننده
۳۳
کل رویدادها

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران...

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.