flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
کارگاه ششم: موفقیت و شکست کسب و کارهای نوپا
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۵۶
دنبال کننده
۳۳
کل رویدادها

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران...

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.