رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه عملی و تئوری روش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر در تاریخ سه‌شنبه ۲۱ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه عملی و تئوری روش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر

شروع:
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۹۸ ۱۴:۰۰
کارگاه عملی و تئوری روش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: مشهد مشهد شهرک صنعتی توس شهرک فناوری صنایع غذایی اولین خیابان سمت چپ آزمایشگاه تستا