رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه عملی و تخصصی نمایش درمانی(DRAMATHERAPY) در تاریخ چهارشنبه ۶ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه عملی و تخصصی نمایش درمانی(DRAMATHERAPY)

شروع:
چهارشنبه ۶ شهریور ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۶ شهریور ۹۸ ۱۸:۳۰
کارگاه عملی و تخصصی نمایش درمانی(DRAMATHERAPY)
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: تهران تهران بلوارکشاورز خیابان16آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک54 طبقه5 واحد9