رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه فیلم کوتاه در تاریخ جمعه ۱۴ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۱۲ تیر ساعت ۰۸:۰۰

کارگاه فیلم کوتاه

  • رایگان
  • رودان دهبارز
  • فرهنگی هنری
  • شروع: چهارشنبه ۱۲ تیر ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۱۴ تیر ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: رودان دهبارز مجتمع فرهنگی هنری شیخ طوسی - کانون عکاسان شهرستان رودان