کارگاه لینوکس یک روزه

شروع رویداد
شنبه ۱۷ مهر ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۷ مهر ۹۵ ۱۹:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / نرم افزار
اضافه به تقویم
کارگاه لینوکس یک روزه
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان اصفهان، خیابان طیب، حد فاصل ساختمان جهان نما و پمپ بنزین، بن بست مهدوی، مجتمع آرمان، بلوک شرقی، طبقه‌ی ۵، واحد ۶۰۰