کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بخش سوم مرور سیستماتیک و متاآنالیز (دوزپاسخ)
-
۷۵,۰۰۰ تومان

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
متاآنالیز دوز پاسخ غیرخطی سه شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۹سه شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۲۲

سخنرانان

دکتر امید صادقی
دکتر امید صادقی
دکتر علیرضا میلاجردی
دکتر علیرضا میلاجردی

برگزارکنندگان

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شهید صدوقی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شهید صدوقی یزد

برگزار‌کننده

آواتار

امید صادقی

رویداد های برگزارشده۶
رویداد های فعال۲
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۴۰ نفر

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

تا ۳۱ خرداد

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز (بخش دوم)

 • آنلاین
 • ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • امید صادقی
تا ۳۱ مرداد

فاز دوم دوره جامع اورژانس های پزشکی

 • آنلاین
 • از ۲۹,۹۰۰ تومان
 • IMSA_Shiraz
پنج‌شنبه ۳۱ تیر

طراحی واکسن و طراحی دارو با روش‌های بیوانفورماتیکی در دانشگاه تهران

 • آنلاین
 • از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • Computer Researchers
تا ۳۱ خرداد

وبینار جامع مداخلات آکوپیشن محور

 • آنلاین
 • از ۴۲۰,۰۰۰ تومان
 • شبکه توانبخشی ایران