رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مجازی آموزش متاآنالیز مطالعات مشاهده ای در تاریخ یکشنبه ۳۰ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۸:۰۰

کارگاه مجازی آموزش متاآنالیز مطالعات مشاهده ای

  • ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
عنوانشروعپایان
معرفی مطالعات و تعیین موضوعچهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۸چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
جستجوی سیستماتیکپنج شنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۸پنج شنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
استخراج اطلاعاتشنبه ۱۵ آذر ساعت ۱۸شنبه ۱۵ آذر ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
ارزیابی کیفیت و مقدمات STATAدوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۸دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
آنالیز داده ها سه شنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۸سه شنبه ۱۸ آذر ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
آنالیز داده هاپنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۸پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
آنالیز داده ها و آماده سازی جداولجمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۸جمعه ۲۱ آذر ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
آنالیز دوز پاسخ (Dose-response analysis)یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۸یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
نگارش مقالهسه شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۸سه شنبه ۲۵ آذر ساعت ۲۲

سخنرانان

امید صادقی
امید صادقی
علیرضا میلاجردی
علیرضا میلاجردی
امید اسبقی
امید اسبقی

توضیحات


برگزارکنندگان

دانشگاه علوم پزشکی گراش
دانشگاه علوم پزشکی گراش

برگزار‌کننده

آواتار

امید اسبقی

رویداد های برگزارشده۳
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۶۰ نفر