رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مجازی رابطه عاطفی موثر و الگوهای ارتباطی در تاریخیکشنبه ۱۵ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه مجازی رابطه عاطفی موثر و الگوهای ارتباطی

شروع:
جمعه ۶ بهمن ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۹۶ ۱۹:۰۰
کارگاه مجازی  رابطه عاطفی موثر و الگوهای ارتباطی
برگزارکننده‌ی رویداد
رویداد آنلاین است