کارگاه مجازی رابطه عاطفی موثر و الگوهای ارتباطی

شروع رویداد
جمعه ۶ بهمن ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۹۶ ۱۹:۰۰
موضوع رویدادعلوم انسانی / روانشناسی
اضافه به تقویم
کارگاه مجازی  رابطه عاطفی موثر و الگوهای ارتباطی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
رویداد آنلاین است