رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مجازی مرور سیستماتیک و متاآنالیز (مطالعات مداخله ای) در تاریخ جمعه ۲ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸:۰۰

کارگاه مجازی مرور سیستماتیک و متاآنالیز (مطالعات مداخله ای)

  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


سخنرانان

امید صادقی
امید صادقی
دکترای تخصصی تغذیه
علیرضا میلاجردی
علیرضا میلاجردی
دکترای تخصصی تغذیه
امید اسبقی
امید اسبقی
کارشناس ارشد تغذیه

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
عنوانشروعپایان
تعیین موضوع و جستجوی سیستماتیک۲۳ مهرماه ساعت ۱۸۲۳ مهرماه ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
استخراج اطلاعات۲۴ مهرماه ساعت ۱۸۲۴ مهرماه ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
مقدمات STATA و آنالیز داده ها۲۷ مهرماه ساعت ۱۸۲۷ مهرماه ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
آنالیز داده ها و ترسیم جداول و شکل ها۲۹ مهرماه ساعت ۱۸۲۹ مهرماه ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
نگارش مقالهیک آبان ساعت ۱۸یک آبان ساعت ۲۲

برگزار‌کننده

آواتار

امید اسبقی

رویداد های برگزارشده۲
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۵۰ نفر