کاور
چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸:۰۰

کارگاه مجازی مرور سیستماتیک و متاآنالیز (مطالعات مداخله ای)

  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • پزشکی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات


سخنرانان

امید صادقی
امید صادقی
دکترای تخصصی تغذیه
علیرضا میلاجردی
علیرضا میلاجردی
دکترای تخصصی تغذیه
امید اسبقی
امید اسبقی
کارشناس ارشد تغذیه

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
عنوانشروعپایان
تعیین موضوع و جستجوی سیستماتیک۲۳ مهرماه ساعت ۱۸۲۳ مهرماه ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
استخراج اطلاعات۲۴ مهرماه ساعت ۱۸۲۴ مهرماه ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
مقدمات STATA و آنالیز داده ها۲۷ مهرماه ساعت ۱۸۲۷ مهرماه ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
آنالیز داده ها و ترسیم جداول و شکل ها۲۹ مهرماه ساعت ۱۸۲۹ مهرماه ساعت ۲۲
عنوانشروعپایان
نگارش مقالهیک آبان ساعت ۱۸یک آبان ساعت ۲۲

برگزار‌کننده

آواتار

امید اسبقی

رویداد های برگزارشده۲
رویداد های فعال۱
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۲۰ نفر
  • شروع: چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۲ آبان ساعت ۲۲:۰۰
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است