رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مدلسازی،پایش و سنجش ریزگرد ها در تاریخپنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه مدلسازی،پایش و سنجش ریزگرد ها

شروع:
پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۷ ۰۸:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۷ ۱۹:۰۰
کارگاه مدلسازی،پایش و سنجش ریزگرد ها
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران خیابان حافظ دانشگاه صنعتی امیرکبیر