رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مدیریت محصول در تاریخ چهارشنبه ۴ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۴ دی

کارگاه مدیریت محصول

  • رایگان
  • تهران
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


سرفصلهای کارگاه:

-محصولت را ارزیابی کن!

-چه زمانی به ویژگی های جدید نه بگوییم!

-کدام ویژگی ها باید ساخته شوند؟

-چه کنیم ویژگیها مورد استفاده قرار بگیرند؟

-منابع و ابزارهای مفید مدیریت محصول

سخنرانان

میترا کشاورز
میترا کشاورز
کارشناس سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت توسعه کارافرینی بهمن

زمان‌بندی

بخش اول
بخش دوم
عنوانشروعپایان
اموزش۱۴:۰۰۱۵:۰۰
عنوانشروعپایان
مشاوره۱۵:۰۰۱۶:۰۰

سوالات متداول

بلیت پرینت شود یا خیر؟
خیر
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر

آدرس: تهران دانشگاه علم و صنعت،مرکز نوآوری مانا،روبه روی دانشکده مکانیک.