کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بخش دوم مرور سیستماتیک و متاآنالیز
-
۱۴۵,۰۰۰ تومان

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
استخراج اطلاعات مطالعات مداخله ایشنبه ۱۵ خرداد ساعت ۱۹شنبه ۱۵ خرداد ساعت ۲۲

سخنرانان

دکتر امید صادقی
دکتر امید صادقی
دکتر علیرضا میلاجردی
دکتر علیرضا میلاجردی

برگزارکنندگان

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شهید صدوقی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شهید صدوقی یزد

توضیحات

برگزار‌کننده

آواتار

امید صادقی

رویداد های برگزارشده۶
رویداد های فعال۲
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۴۰ نفر

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

سه‌شنبه ۲۵ خرداد

کارگاه متاآنالیز (بخش سوم: dose-response)

 • آنلاین
 • ۷۵,۰۰۰ تومان
 • امید صادقی
تا ۳۱ شهریور

فایل های ریکورد وبینارها

 • آنلاین
 • از ۳۹,۹۰۰ تومان
 • IMSA_Shiraz
پنج‌شنبه ۳۱ تیر

طراحی واکسن و طراحی دارو با روش‌های بیوانفورماتیکی در دانشگاه تهران

 • آنلاین
 • از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • Computer Researchers
تا ۳۱ خرداد

وبینار جامع مداخلات آکوپیشن محور

 • آنلاین
 • از ۴۲۰,۰۰۰ تومان
 • شبکه توانبخشی ایران