رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مشاهده و مستندسازی (از دوره تربیت مربی همنوا) در تاریخ یکشنبه ۶ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه مشاهده و مستندسازی (از دوره تربیت مربی همنوا)

شروع:
یک‌شنبه ۲۲ دی ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۶ بهمن ۹۸ ۲۱:۰۰
کارگاه مشاهده و مستندسازی (از دوره تربیت مربی همنوا)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

الهه خراسانچی
الهه خراسانچی
تسهیلگر و مربی ارشد


کارشناس ارشد علوم تربیتی و روان شناسی

متخصص در حیطه توسعه حرفه ای مربیان و شیوه ی منتورشیپ

طراح دوره های آموزشی مربوط به مربیان پیش از دبستان


توضیحات


در این کارگاه به کسب دانش و مهارتهای لازم برای مشاهده و چگونگی ثبت مشاهدات از کودکان پرداخته می شود. ضرورت و نحوه استفاده از مشاهده، در فرایند برنامه ریزی درسی سالهای پیش از دبستان مورد بررسی قرار می گیرد و اهمیت مستندسازی به عنوان شیوه ای برای یادگیری کودکان آشکار می گردد. شرکت کنندگان در تولید مستندات مبتنی بر مشاهده توانمند می گردند.

مربی با شرکت در این دوره:

·        اهمیت و ضرورت  مشاهده و مستند سازی برای کودک را در تعلیم و تربیت درک خواهد کرد.

·        با سوگیری‎ها و باورهایی که عملکرد شان را در ارتباط مرتبط با کودک را محدود می کند شناسایی کرده و راهکار های رفع عبور از آنها را فرا می گیرد

·        اصول و مولفه های مختلف مشاهده را شناسایی کرده  فرا می‎گیرد و می تواند یک مشاهده ی تفصیلی بنویسد.

·        می تواند مشاهدات با کیفیتی از انواع واقعه نگار، مداوم و نمونه رویداداز کودک/کودکان ثبت کند.

·        لنزهای  بینش و زوایای جدید و مختلفی در مشاهده ی کودکان از جمله:( نحوه ی استفاده از حواس پنجگانه در یادگیری، نحوه ی ایجاد تعاملات و...) یدا می کند به دست می‎آورد که می تواند تا کودکان را دقیق تر بررسی کند.

·        می تواند مشاهدات خود را تحلیل کند و با استفاده از تحلیل بر اساس آن طرح درس هایی را طراحی کند.

·        می تواند فعالیت ‎های کودکان را حداقل  با دو شیوه (روش) مستند سازی کند و از مستنداتش برای کودکان یا والدین استفاده کند.

آدرس: تهران نیاوران، حنب پمپ بنزین، خ مینا، ک گرجستانی، بن بست رامین، پ11