کارگاه مقدماتی بازارهای مالی

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۲۱:۰۰
کارگاه مقدماتی بازارهای مالی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.