رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مقدماتی بازارهای مالی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه مقدماتی بازارهای مالی

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۲۱:۰۰
کارگاه مقدماتی بازارهای مالی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
رویداد آنلاین است