کارگاه نحوه تدوین طرح کسب و کار مورد نظر سرمایه گذاران برای شرکت های نوپا

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۶ دی ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۶ دی ۹۷ ۱۱:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه نحوه تدوین طرح کسب و کار مورد نظر سرمایه گذاران برای شرکت های نوپا
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ الی۳ داخلی ۱۷۹
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی سالن 5 غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران