کارگاه نحوه تدوین طرح کسب و کار مورد نظر سرمایه گذاران برای شرکت های نوپا

شروع رویداد
دوشنبه ۳ دی ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۳ دی ۹۷ ۱۱:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه نحوه تدوین طرح کسب و کار مورد نظر سرمایه گذاران برای شرکت های نوپا
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ - ۸۸۲۲۰۷۰۱ - ۸۸۲۲۰۷۰۲- داخلی ۱۷۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی سالن 5 غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران