رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه های آموزشی هفته جهانی فضا در تاریخیکشنبه ۲۱ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه های آموزشی هفته جهانی فضا

شروع:
یک‌شنبه ۲۱ مهر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۱ مهر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: شهرکرد
موضوع:غیره / غیره
کارگاه های آموزشی هفته جهانی فضا
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:شهرکرد بلوار رهبر، دانشگاه دولتی شهرکرد، دانشکده فنی مهندسی، سمعی بصری دانشکده