رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه های آموزشی هفته جهانی فضا در تاریخ یکشنبه ۲۱ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
یک‌شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۷:۰۰

کارگاه های آموزشی هفته جهانی فضا

  • رایگان
  • شهرکرد
  • غیره
  • شروع: یک‌شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۷:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: شهرکرد بلوار رهبر، دانشگاه دولتی شهرکرد، دانشکده فنی مهندسی، سمعی بصری دانشکده