رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه های اموزشی هفته فناوری و پژوهش در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه های اموزشی هفته فناوری و پژوهش

شروع:‌
در ۶ سانس
مکان: کرمان
کارگاه های اموزشی هفته فناوری و پژوهش
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: کرمان مرکز شتاب دهی تگ، نبش خیابان شهید کامیاب 8