کارگاه های پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲ بهمن ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادیزد
اضافه به تقویم
کارگاه های پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۰۱۰۶۶۰۶۹۲
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر

کارگاه‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزارکنندگان

انجمن علمی مهندسی صنایع

انجمن علمی مهندسی صنایع

دانشگاه

دانشگاه یزد

دانشگاه یزد

آدرس:یزد صفائیه، دانشگاه یزد