کارگاه هدف گذاری درست در کسب وکار

کارگاه هدف گذاری درست در کسب وکار

-
اطلاعات بلیتقیمت (تومان)تعداد
ظرفیت این رویداد پر شده است.
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

توضیحات بیشتر

 آینده کسب وکار من چیست؟

چطوری هدف  رو مشخص کنم؟

چطوری یک هدف درست را انتخاب کنم؟

رویدادهای مشابه این رویداد