کارگاه پرنده شناسی

شروع:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۱:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۵:۳۰
مکان: نجف آباد
موضوع:غیره / غیره
کارگاه پرنده شناسی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:نجف آباد اصفهان دانشگاه آزاد نجف آباد