رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه پرنده شناسی در تاریخ چهارشنبه ۶ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
چهارشنبه ۶ آذر ساعت ۱۱:۰۰

کارگاه پرنده شناسی

  • رایگان
  • نجف آباد
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: چهارشنبه ۶ آذر ساعت ۱۱:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۶ آذر ساعت ۱۵:۳۰

آدرس: نجف آباد اصفهان دانشگاه آزاد نجف آباد