کارگاه پروپوزال نویسی

شروع:
دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸ ۱۷:۰۰
مکان: شیراز
موضوع: تحصیلی / آموزش
کارگاه پروپوزال نویسی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس: شیراز کوی زهرا.بلوار رازی، روبه روی باشگاه برق، دانشکده بهداشت،