کاور
دوشنبه ۲۵ فروردین ساعت ۱۳:۰۰

کارگاه پروپوزال نویسی

  • رایگان
  • شیراز
  • تحصیلی
تهیه بلیت برای این رویداد از روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ساعت ۰۸:۰۰ تا روز دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ امکان‌پذیر است.
  • شروع: دوشنبه ۲۵ فروردین ساعت ۱۳:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۰۰

آدرس: شیراز کوی زهرا.بلوار رازی، روبه روی باشگاه برق، دانشکده بهداشت،