رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟ در تاریخ چهارشنبه ۴ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟

شروع:
چهارشنبه ۴ دی ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ دی ۹۸ ۱۸:۰۰
کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، تقاطع خیابان ایتالیا، مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران