کارگاه کاربردی امنیت فناوری اطلاعات

شروع:
یک‌شنبه ۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸ ۱۹:۰۰
کارگاه کاربردی امنیت فناوری اطلاعات
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:اصفهان اصفهان-خ شمس آبادی-نرسیده به چهارراه قصر-مرکز تحقیقات معلمان