رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه کشت سلولی در تاریخ دوشنبه ۴ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۴ آذر ساعت ۱۲:۰۰

کارگاه کشت سلولی

  • ۱۵,۰۰۰ تومان
  • نجف آباد
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۴ آذر ساعت ۱۲:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: نجف آباد ایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مواد