کارگاه کشت سلولی

شروع:
دوشنبه ۴ آذر ۹۸ ۱۲:۰۰
پایان:
دوشنبه ۴ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰
مکان: نجف آباد
موضوع:غیره / غیره
کارگاه کشت سلولی
امکان ثبت‌نام برای این رویداد وجود ندارد.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:نجف آباد ایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مواد