رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه computational drug design در تاریخچهارشنبه ۲۳ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه computational drug design

شروع:
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ ۲۱:۰۰
مکان: کرمان
کارگاه computational drug design
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرمان دانشکده داروسازی کرمان/مجازی برگزار میشود