کارگاه Early clinical exposureهماتولوژی و انکولوژی

شروع:
شنبه ۲۵ آبان ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۳۰ آذر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: شیراز
موضوع:پزشکی / درمان
کارگاه Early clinical exposureهماتولوژی و انکولوژی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:شیراز بیمارستان شهید فقیهی