کارگاه lean startup

شروع رویداد
شنبه ۱۷ آذر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۷ آذر ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / آموزش
اضافه به تقویم
کارگاه lean startup
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۵۲۹۰۷۰۷۷
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان آزتدی دانشگاه صنعتی شریف