رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه UX Design در تاریخسه‌شنبه ۷ خردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه UX Design

شروع:
شنبه ۴ خرداد ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
کارگاه UX Design
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران تهران، کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، طبقه زیرین کتابخانه قلمچی، شتابدهنده دیموند