کارگاه Writing IELTS (آقای تحصنی)

شروع:
شنبه ۳۰ شهریور ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۳۱ شهریور ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: اصفهان
موضوع:غیره / غیره
کارگاه Writing IELTS (آقای تحصنی)
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز شنبه ۹ شهریور ساعت ۰۸:۰۰ تا روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳:۰۰ امکان‌پذیر است.

آدرس:اصفهان اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه سرور، مؤسه آموزش عالی آزاد زبان دانش پژوهان