کدگذاری بین المللی بیماری ها و اقدامات پزشکی

شروع:
شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
مکان: مشهد
موضوع:پزشکی / آموزش
کدگذاری بین المللی بیماری ها و اقدامات پزشکی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

آنچه در این کارگاه خواهید آموخت:

 🔸 کدگذاری اقدامات

 🔸 کدگذاری تخصصی صدمات، مسمومیت و سوختگی

 🔸 کدگذاری تخصصی عوامل خارجی

 🔸 ارائه قوانین عمومی کدگذاری بیماری ها

سخنرانان

فاطمه عارفی

فاطمه عارفی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

برگزارکنندگان

مهارتکده علوم پزشکی وارستگان

مهارتکده علوم پزشکی وارستگان

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
شنبه 27 بهمن۱۰:۰۰۱۴:۰۰
پنج شنبه 2 اسفند۱۲:۰۰۱۶:۰۰
شنبه 4 اسفند۱۰:۰۰۱۴:۰۰
شنبه 11 اسفند۱۲:۰۰۱۴:۰۰
پنج شنبه 16 اسفند۱۲:۰۰۱۶:۰۰
شنبه 18 اسفند۱۰:۰۰۱۴:۰۰

آدرس:مشهد بلوار وکیل آباد- بلوار لادن - نبش لادن 3 - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان